Om UMSYS

Umeå Systemvetarförening, UMSYS, är en förening för studenter som studerar systemvetenskap eller digital medieproduktion vid Umeå universitet. UMSYS verkar för en bra utbildning för studenter som läser program och fristående kurser vid institutionen för Informatik. UMSYS som mål att skapa samarbete och kamratskap mellan studenter, vilket vi gör genom att arrangera olika aktiviteter som exempelvis sittningar och studieresor för medlemmarna under studietiden. UMSYS ingår i Samsek, en sektionsförening på fakultetsnivå inom Umeå Universitet. Vi har styrelsemedlemmar som sitter i programrådet och utbildningsutskottet och på så sätt kan vi framföra studenternas åsikter på. vårlogga